72 – Tres tallers (Orígens. Escola taller de bioconstrucció)

Taller de Tècniques constructives amb terra i revestiments d’argila (11-14 novembre)

Taller de Pedra seca (28-28 novembre)

Taller Entramats vegetals (9-12 desembre)

El taller de Construcció amb Terra dóna a conèixer les propietats de la terra com a material constructiu i les tècniques constructives en què s’utilitza. Treballarem les tècniques per construir estructures (tovots, cob, tapial, BTC) i la seva aplicació com a material de revestiments (morters d’argila i palla) amb diversos acabats.

La terra és el material més abundant a l’escorça terrestre. Si bé no totes les terres són aptes per construir, la majoria, buscant la tècnica més adient i una atenció als seus components, ho són. Això fa que la terra crua sigui, segurament el material més sostenible amb què es pot construir. Cal molt poca energia afegida per ser utilitzada, especialment si s’extreu del mateix terreny. A més és totalment reciclable i biocompatible (no genera contaminacions ambientals que ens afectin). Té una  gran capacitat d’aïllament  tant acústic com tèrmic i al ser un material inert no pateix patologies. És un material transpirable que contribueix a la salut en l’edificació.

La Terra doncs és un dels més antics materials constructius utilitzats per la humanitat, no només per fer edificis senzills, sinó també  grans edificis (l’Alhambra, mesquites de Mali…), però alhora té característiques que la fan un dels materials més adequats pels requeriments de la construcció sostenible que demana el futur.

.