Llibres Arquitectura Tradicional

Per ordre de publicació:

“Como debo construir”, de Benavent de Barberà (Ed. Bosch, 1981)

“Arquitectura i ceràmica”, AAVV (COAC, 1991)

“Claves del construir arquitectónico” de J.L. González, A. Casals i A. Falcones (Gustavo Gili, 1997)

“Arrebossats i estucats. Teoria i pràctica” de J. Espuga, D. Berasategui i V. Gibert (Ed. UPC, 1997)

“Esgrafiats. Teoria i pràctica” de J. Espuga, D. Berasategui i V. Gibert (Ed. UPC, 2000)

“Reconeixement, diagnosi i intervenció a les façanes” de R. Bellmunt, A. Paricio i N. Vila (ITEC, 2000)

“Pátina o suciedad” de A. Paricio (Bisagra, 2002)

“Cases de poble. Evolució, arquitectura i restauració dels nuclis rurals”, AAVV (Edicions Brau, 2006)

“Restauració de façanes històriques” de . Iglesias Acero (Escola Sert, 2006)

“Materials i projecte arquitectònic”, AAVV, Coord. Màrius Vendrell (Ed. Patrimoni 2.0, 2011)

“Arquitectura tradicional-tècniques constructives” (GRETA, 2016)

“Tècniques constructives”, (GRETA, 2017)