III Trobada (2005)

III Trobada d’estudi per a la preservació del patrimoni en pedra seca als Països Catalans.

Barcelona, 22 i 23 d’octubre 2005


PONÈNCIES:


– Roviras, Antoni. Creació d’una coordinadora d’entitats de pedra en sec als països catalans, una clau de futur per al patrimoni d’arquitectura tradicional

– Vidal, Lluís; Vila, Carme. Lloses i pedra en sec. La utilització de la pedra en sec en els megàlits i hàbitats de la prehistòria.

– Sorolla, Albert. El paper biològic dels murs de pedra seca.

– Plans, Jaume; Olivares, David. Recuperacions de construccionsen pedra seca: història i antiguitat, metodologia, actuacions i estudi arqueològic.

– Mora, Josep. Una cabana, una casa. Apunts per a l’anàlisi arquitectònica d’una cabana o barraca.

– Soler, Josep Mª. Els estudis sobre la pedra seca a Catalunya.