71 – “L’inventariat del patrimoni arquitectònic popular i rural. Present i futur”

Verdú 16 d’octubre de 2021

En la jornada “L’inventariat del patrimoni arquitectònic popular i rural. Present i futur” que es realitzarà el proper dissabte, 16 d’octubre de 2021, al Castell de Verdú és pretén parlar entre altres aspectes de com s’estan inventariant els elements d’arquitectura popular o rural a Catalunya, que es pot o s’ha d’inventariar, comentar quins criteris comuns s’utilitzen, quins són necessaris i establir les bases per centralitzar aquesta informació, utilitat i avantatges de disposar d’un inventariat actualitzat (centralitzat creat amb uns criteris comuns, …), obtenir aportacions, propostes,… pràctiques que serveixin per establir mesures de protecció d’aquest patrimoni inventariat.

També respondre preguntes com:

Qui fa aquest inventari o introducció de dades a aquest aplicatiu? Qui el supervisa?

Quins criteris comuns cal establir per inventariar? Què s’ha d’inventariar?

L’eina de centralització actual és efectiva? Qui valida una entrada? Un referent local? Qui l’elegeix? Quina tasca ha de fer?

Ja hem inventariat i ara què fem? A partir del patrimoni inventariat, com es pot conservar i protegir? Amb qui hem de comptar (administració, propietaris, municipi…)?

Han d’anar lligats a projectes d’altres àmbits (naturalístic, educatius, …)?

Què ens pot aportar aquest patrimoni?

Cal donar nous usos a aquest patrimoni “popular”? Quins poden ser?

Inscripció és https://tuit.cat/B2Zg6 

.