45 – Article de la Fundació el Solà a la revista Nexus Network Journal

La Fundació el Solà juntament amb l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura i el Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la URV hem publicat el primer article a la revista internacional Nexus Network Journal.

L’article es titula “Registre de cúpules de pedra en sec. Mètode simplificat per als núvols de punts”. Aquesta investigació́ se centra en una simplificació́ dels núvols de punts utilitzats per obtenir característiques formals i dimensionals d’elements específics. La gestió́ de les dades obtingudes a través de la tècnica de la fotogrametria permet una anàlisi de construccions de pedra en sec en dues i tres dimensions. En el cas de l’article, les construccions analitzades han estat 10 cocons ubicats al terme municipal de Tivenys (Baix Ebre).

https://link.springer.com/article/10.1007/s00004-020-00533-w

.