16- Web de Pedra Seca de la Generalitat valenciana

A la X Trobada Pedra Seca de Pinós (octubre 2019) es va fer la presentació de la pàgina web de Pedra Seca de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

http://pedraseca.gva.es/va/inici

Aquesta presenta els següents apartats: Pedra Seca, Catàleg, Didàctica, Publicacions, Glossari, Notícies i Enllaços.

A “Catàleg” hi ha la “Cartografia del béns de pedra seca”. Són els béns inventariables, BRL (Béns de rellevància local) i BIC (Béns d’Interès Cultural), construïts amb la tècnica de la pedra seca i catalogats als municipis valencians. S’ha fet amb la col·laboració de l’Institut Cartogràfic Valencià (ICV). Es una mena de Wikipedra embrionari. Serà en un futur una eina important.

A “Didàctica” s’hi pot trobar una “Guia” sobre la pedra seca adreçada a escolars. Es pot descarregar en “pdf”.

A “Publicacions” hi ha un recull de textos sobre la pedra seca al País Valencià. Tots es poden descarregar en “pdf”. Remarquem la “Revista del Vinalopó” núm. 21, pràcticament dedicada a la comarca del Vinalopó i on hi ha dos articles sobre les construccions de Pinós.

Finalment cal citar l’apartat dit “Glossari” on es poden trobar les paraules en valencià que defineixen l’entorn de la pedra seca.