28 – Rehabilitació i integració dels camins de Sitges i de La Vinya de mas Roig a Begues

Camins –  Paisatge – Història (Dos Punts Documentació i Cultura, sl)

En zones fortament humanitzades com el Baix Llobregat, la majoria de paisatges de pedra seca que configuren el nostre entorn immediat són petits i senzills, alguns quasi desapareguts, abandonats, mig amagats per la vegetació i sovint malmesos per les infraestructures i la construcció desmesurada. Contenen, però, una forta càrrega simbòlica, emocional i d’identitat per a la societat que hi conviu. Són els llocs on rau el patrimoni que han generat les generacions anteriors que es materialitza en antigues zones agrícoles i/o ramaderes de pedra seca. Esdevenen el paisatge cultural quotidià, expressió material i simbòlica del territori-patrimoni on ens toca viure.

A Begues des de fa tretze anys el Centre d’Estudis Beguetans, la Land Art Associació Catalunya i diversos particulars treballem plegats en la identificació, reconstrucció i divulgació del patrimoni de pedra en sec i tradicional del municipi. Fins a l’actualitat hem reconstruït quaranta barraques de vinya i altres construccions de pedra en sec. Els darrers anys fruit d’aquesta activitat hem professionalitzat part de la nostra activitat mitjançant l’execució de projectes de recuperació i rehabilitació de camins històrics aixoplugats en el programa Camins-Paisatge-Història que té per objectiu identificar, rehabilitar i integrar els camins històrics de Begues al paisatge contemporani. La recuperació d’aquest patrimoni oblidat i sovint maltractat esdevé decisiu per explicar de forma material i representativa la història dels vials de comunicació humana i de transhumància des de l’edat mitjana. 

En aquest sentit, l’any 2018, l’ajuntament de Begues va encarregar a Dos Punts Documentació i Cultura, sl. la reconstrucció de diversos trams del camí Ral que coincideixen amb la carrerada que ve del Pirineu al seu pas per Begues. I des de finals de 2019 i el que portem de l’any 2020, la recuperació d’un tram del camí de Sitges al seu pas per mas Roig i el camí de Vinya de mas Roig que dona accés als conreus d’aquesta finca. Ambdues intervencions tenen per objectiu restaurar els murs de pedra seca malmesos i reconstruir les parts desaparegudes seguint la configuració i bastiment originals. Tots dos camins travessen una zona on s’han restaurat nou barraques de vinya i on encara perviuen dues instal·lacions d’art de la natura de pedra seca, les realitzades amb materials més efímers han desaparegut. Estem doncs davant un paisatge cultural “artialitzat” que pren més força i caràcter amb la rehabilitació dels dos camins que el travessen.

Víctor Mata i Ventura – Jordi Sánchez i Esteve

(Begues)

Llegenda del mapa:

1 Camí de mas Roig (groc)

2 Tram del camí de Sitges (vermell)

3 Mas Roig (taronja)

.