261 – Llibre “Cadaqués: camins de pedra seca i paretaires”

S’acaba de publicar el llibre “Cadaqués: camins de pedra seca i paretaires” de Jean Louis Barthe, Maurizio Mattioli, Joan Ferré i Mercè Donat. Amb el suport de l’Ajuntament de Cadqués i la Diputació de Girona, en el marc de la “XII Trobada de Pedra Seca i Arquitectura Tradicional” que es va fer els 19 al 22 d’octubre a Cadaqués i que fou coordinat per Joan Ferré i Mercè Donat.  

L’alcaldessa de Cadaqués Pia Serinyana defineix el context de la pedra seca en aquest indret: “És un treball pacient i hàbil, milers d’hores i jornals de sol a sol per adaptar i transformar vessants de terreny mineral, aspre, agrest, indomable i immens, en un espès teixit de parets seques que sostenen travesseres, carrerades, fonts i ponts; amb la ferma voluntat de poder habitar, conservar i fer fèrtil un racó de terra que la història els va assignar”. 

El llibre presenta una sèrie de capítols: “Ses construccions de pedra seca”, “La geologia de Cadaqués”, “Itineraris” i “Entrevistes”. Com es pot veure s’empra el “català salat” de Cadaqués.

A “Ses construccions de pedra seca” es fa una descripció de les diferents tipologies de construccions de pedra seca: barraca, bauma murada, clopers, travesseres….

A “La geologia de Cadaqués” hi ha el text “Font propera de la matèria primera de l’arquitectura tradicional” de Marta Puiguriguer.

A “Itineraris” es fa una proposta de cinc recorreguts on veure i admirar la pedra seca de Cadqués. S’agraeix la profusió de fotografies, de bona qualitat, de barraques i d’altres construccions.

“Entrevistes” es composa de disset dissertacions i comentaris sobre persones (“paretaires”, “margers”) que han treballat la pedra seca a Cadaqués.

És un llibre útil.

Es pot comprar a “BRAU Edicions”:

https://www.brauedicions.cat/libro/cadaques-camins-de-pedra-seca-i-paretaires_155556/

.

.

.

.

.