235 – Informe exposició “Tota pedra fa paret. La pedra seca a Catalunya” (novembre 2019 a desembre 2024)

Es va inaugurar el 14-11-2019 a Torrebesses. Fins el març de 2021 sols hi havia 1 còpia en itinerància. A partir d’aleshores hi ha 2 còpies.

Aquest informe incorpora les itineràncies previstes pel 2024. Aquest any hi haurà 16 poblacions que acolliran l’exposició. A hores d’ara sols queda un forat buit, de l’11 d’octubre al 24 de novembre.

Ja tenim alguna petició pel 2025.

Són 5 anys i 2 mesos.

Total poblacions: 66

A cada indret s’hi està 6 setmanes.

Fins ara s’ha fet a 51 poblacions. Amb 30.6663 visitants. Mitjana: 601 visitants.

Estimació de les 66 poblacions (fins desembre de 2024): uns 40.000 visitants

Resum per comarques:

S’ha fet a 26 comarques

Alt Empordà   3

Alt Penedès    4

Alt Camp        2

Anoia              1                    

Bages              5

Baix Camp      2

Baix Ebre        4

Baix Empordà 1

Baix Llobr.     10

Baix Penedès  4

Conca Barberà 1

Garraf             4

Garrotxa         1

Gironès           1

Les Garrigues 4

Montsià           2

Osona             1

Pallars Sobirà 1

Pla d’Urgell    1

Priorat             2

Ribera d’Ebre 2

Segrià              1

Tarragonès       3

Terra Alta       1

Urgell              1

Vallès occid.   3

Les deu primeres:

Baix Llobr.     10

Bages              5

Alt Penedès    4

Baix Ebre        4

Baix Penedès  4

Garraf             4

Les Garrigues 4

Alt Empordà   3

Tarragonès       3

Vallès occid.   3

.

.

.