162 – 70ª barraca de pedra seca restaurada al municipi de Subirats (Alt Penedès)

Des del mes d’abril del 2022, un grup anomenat Barraques d’Ordal porta restaurades 70 barraques al municipi de Subirats. Són un reduït grup de persones sota la iniciativa d’en Joan Esteve, de Cal Serafí.

La seva zona d’acció és principalment el nucli d’Ordal, degut a que és el nucli amb major densitat de construccions de pedra en sec i la procedència de la majoria dels voluntaris, però també han actuat en altres indrets del municipi com Els Casots, El Pago, Can Rossell, Can Panxa i Casablanca.

La barraca que en fa 70 es l’anomenada “Del Fondo de Broja” i serà la D15 de l’inventari de Subirats i consta amb el codi 17114 a l’índex Wikipedra.

A part de la quantitat esmentada de barraques durant aquest període s’han localitzat i desbrossat 8 forns de calç desconeguts fins el moment, incrementant l’inventari de Subirats fins a les 35 cavitats de forns fins el moment.

També s’han reconstruït 5 marges esllavissats en diversos nuclis del municipi.

.

.

.

.

.