117 – Revista “Pedra Seca” núm. 44 (abril 2022)

.

S’acaba de publicar el darrer número de la Revista “Pedra Seca”.

Són 20 pàgines, on hi tenim els següents articles:

La pedra seca, una modificació, amb terrasses i parets en desnivells. Agustí Esteve i Orozco de Nájar.

L`era de batre de la Vall de Gallinera (Marina Alta, Alacant. José Fenollar i Moncho.

Una expedició al desert de Danakil (Etiòpia). Equip de redacció.

Òrcades prehistòriques (1). Equip de redacció.

Contribució al catàleg dels pous de gel del Vallès occidental. Gener Aymamí.

Glossari – discerniment. Equip de redacció.

Jubilats de Sant Climent restauren 35 barraques de pedra seca.

Estils de “paredat”. La Feixa de Pedra Seca.

El desembre del 2000 es va publicar el número 0 de la revista semestral “Pedra seca” (abril i octubre). Són 20 anys fent difusió i presentant treballs sobre la pedra seca d’arreu.

També des del desembre del 2001 hi ha, la resta de mesos, el “Full informatiu de la pedra seca”; el darrer és el núm. 183. En cadascun d’aquest “Full” hi podem trobar una ruta de pedra seca d’algun indret de Catalunya; ja n’hi ha publicades 118. Cada ruta descriu un recorregut d’unes 8 a 10 barraques, indicades en un plànol, i amb la indicació de la numeració de Wikipedra i les coordenades UTM de cada una d’elles

Per subscriure’s a la “Revista Pedra Seca” i al “Full Informatiu”:

També al telèfon 93 352 12 75 o al mòbil 620 023 826.

.