88 – La Pedra Seca a Ulldemolins (Priorat)

L’equip d’edició de la revista “ Els Eixarts “, donat l’interès despertat per l’exposició “Tota Pedra fa Paret. La Pedra Seca a Catalunya”, que es fa fer del 28 d’agost al 3 d’octubre de 2021

(https://pedrasecaarquitecturatradicional.cat/82-inauguracio-a-ulldemolins-de-lexposicio-tota-pedra-fa-paret-la-pedra-seca-a-catalunya/)

i pel treball de recerca d’en Xavi Solé sobre les construccions de pedra seca en el municipi d’Ulldemolins, ha decidit editar un quadern monogràfic recollint un resum d’aquest treball.

D’aquesta tècnica constructiva en tenim nombroses mostres en el terme d’Ulldemolins. Es tracta d’una tècnica ancestral basada en la simplicitat i la intuïció, utilitzant la pedra com a material donat que és el més abundant en el nostre entorn. Es fan les feixes o bancals que permeten cultivar en zones de forta pendent construint els marges de contenció per atalussar-los amb pedra dels voltants, a l’hora que també s’aprofita per aixecar barraques, aixoplucs, bassots, murs i camins. Tota pedra és útil i en el nostre territori els tipus de pedra més abundant és la “pedrenyera ”, el “saldó ”, la “pinyonera” i la “llicorella o pissarra”.

A Ulldemolins també van ser nombroses les construccions de molins fariners dels que, actualment, només en queden restes dels enderrocs: el molí de la Palanca, el de l’Espasa, el d’en Vaquer, el molí Nou, etc.

Donant per suposat l’atractiu estètic que representa pel paisatge, demostra fins a quin punt l’activitat econòmica i el medi natural s’han interrelacionat històricament. El coneixement de la cultura de la pedra en sec significa la seva valorització com a patrimoni i planteja la possibilitat de que aquest patrimoni sigui un recurs de dinamització cultural i econòmica en el nostre municipi. Cal conscienciar-nos de la necessitat de conservació i restauració d’aquestes construccions que ens aporten  informació sobre el nostre passat agrícola, constituint un patrimoni digne de preservar.

.

Dossier Ulldemolins:

.