Imatges

PAISATGES DE PEDRA SECA

BARRAQUES DE PEDRA SECA

ALTRES CONSTRUCCIONS DE PEDRA SECA

ARQUITECTURA TRADICIONAL