Pedra Seca

“Una construcció de pedra en sec o pedra seca és aquella que s’ha aixecat col·locant pedra sobre pedra sense cap element d’unió entre elles, ni fang, ni argamassa, ni per descomptat ciment, tot procurant trobar el punt d’equilibri entre elles amb l’auxili de petites falques de la mateixa pedra.

Aquestes construccions s’han realitzat com a conseqüència, generalment, del despedregament dels camps a l’hora de preparar-los per al seu cultiu. La pedra sobrera així obtinguda ha estat utilitzada de manera intel·ligent per a la confecció de les infraestructures necessàries. 

Com que el material s’extreu de l’entorn immediat, les construccions bastides amb aquesta tècnica s’integren de manera harmònica en el context natural, donant com a resultat paisatges proporcionats. Aquesta proximitat entre l’origen del material i les construccions també fa que, quan s’ensorren per manca d’ús, es reintegrin dins del paisatge sense discordances.

L’aparença d’aquestes construccions està condicionada pel tipus de pedra, la funcionalitat que han d’acomplir i les tradicions constructives locals.

Les construccions més comuns són: Barraques i Cabanes, Camins i Carrerades, Marges, Pletes, Escales / Pujadors / Saltadors, Cossiols, Aljubs, Pous, Sínies, Trones, Arneres, Forns…”