31 – Encerclament. una construcció social per al diàleg intercultural (Begues)

Amb motiu de la construcció del Parc de la Costeta de Begues integrat a la Xarxa de Parcs de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Víctor Mata Ventura, membre de la Land Art Associació Catalunya, amb el suport de l’Ajuntament de Begues, ha dissenyat i construït una instal·lació laberíntica de pedra seca anomenada Encerclament. L’obra estretament relacionada amb el moviment artístic d’art de la natura o land art, està conceptualitzada com una arquitectura de memòria i paisatge, tributària al seu emplaçament dins l’entorn natural i cultural de Begues i Garraf.

Es basteix amb els tres tipus de roca que expressen la diversitat geològica del massís del Garraf coneguda popularment com a Garraf blanc (calcària), Garraf negre (llicorella) i Garraf vermell (gres). Es construeix amb la tècnica de pedra en sec utilitzada ancestralment a la conca mediterrània per erigir tota mena de construccions agropecuàries i preindustrials. L’ús de materials autòctonsfacilita la integració al paisatge contemporani que conformen les antigues vinyes, avui ocupades per una pineda amb sotabosc, dins el Parc de la Costeta. Fer-ho possible comporta integrar els cercles de pedra a la morfologia del terreny i condicionar la vegetació de l’entorn.

La denominació Encerclament fa referència a la funcionalitat de tancar i donar recer al bestiar, iniciada fa deu mil anys a la regió de Síria. Al Garraf, els primers tancats ramaders es remunten al neolític antic, fa set mil·lennis (tancat ramader del puig de la Mola), la ramaderia extensiva és plenament vigents fins als anys seixanta del segle XX.

Els tres murs que formen l’obra, 0,90 m d’amplada i 0,80 m d’alçada mitjana, connecten els costums autòctons amb una simbologia universal relacionada amb les tradicions culturals que s’originen a la regió mediterrània: judaica, islàmica, cristiana. Els espais entre murs, dos d’1,10 m amplada i un d’1,50 m, plasmen els col·lectius laics de cada tradició, les portes dels cercles de 0,70 m amplada esdevenen connectors de diàleg i comunicació, mentre que l’estructura laberíntica d’11,30 m diàmetre total anuncia la complexitat humana d’aquesta demarcació geogràfica.

Víctor Mata i Ventura

Historiador-Arxiver-Artista

.