06- Grup de la pedra seca del Centre Excursionista del Penedès

Aquest grup de voluntaris jubilats es va constituir, l’any 2016 com una secció mes del Centre Excursionista del Penedès amb seu a Vilafranca, La seva finalitat es recuperar dintre de les seves possibilitats el patrimoni rural de la Pedra seca principalment al voltant del seu municipi, en aquest temps ja porten recuperades 14 barraques de pedra seca i dos forns de calç.

L’ultima neteja i reconstrucció ha sigut al terme de Cunit (Tarragonès) d’una barraca que tenia la particularitat que el sostre en comptes de ser de falsa cúpula aquesta tenia el sostre fet en bigues de fusta; ni ha molt poques d’aquestes característiques.

En el pas del temps el sostre s’havia ensorrat del tot, l’ajuntament de Cunit es va posar en contacte amb el grup per si es podia arregla la barraca, es va  acceptar el repte i van començar els treballs.

Per tal de reconstruir la barraca el més fidelment possible tal hi com havia estat primitivament, s’han hagut de buscar les bigues de fusta de la mida i formes d’abans, sobre de les bigues posar una capa de pedres per donar li forma i posar terra per plantar lliris per compactar el sostre. Aquesta ha sigut una feina molt laboriosa que ha costat més dies de feina i que ha comportat un altra manera de fer en la reconstrucció de barraques de Pedra seca.