01- Assemblea de l’Associació per la Pedra Seca i l’Arquitectura Tradicional (APSAT) 2018

El dissabte 24 de novembre de 2018 es va fer l’Assemblea de l’APSAT a Cervera. Es va produir el relleu de la junta directiva de l’APSAT. President: Martí Rom, vicepresidenta: Esther Bargalló, Tresorer: Joan Roura, i Vocal: Josep Fortià. Aquest darrer forma part del grup d’arquitectes GRETA. 

L’actual Assemblea de l’Associació per la Pedra Seca i l’Arquitectura Tradicional (APSAT) és el nom oficial de a dita fins fa poc dita “Coordinadora d’Entitats per la Pedra Seca” (CEPS).

A l’arxiu annexat hi ha l’acta.