76 – “Les cabanes de volta de Belltall” de Josep Joan Berenguer Villaseca i Anton Maria Berenguer Torres

.

S’acaba de publicar aquest llibre (octubre de 2021) dedicat a aquestes construccions de pedra seca de Belltall (Conca de Barberà). Està dedicat a Josep Joan Berenguer Villaseca, que va morir el 22 d’octubre de 2020. S’hi esmenta l’agraïment, per la seva col·laboració, de Jordi Molina Pérez, Ramon Artigas Ibáñez i August Bernat Constantí.   

Aquest llibre és una separata de “l’Edat mitjana” núm. 61 (2on semestre 2021).

S’inicia recordant que la revista de l’Associació de Veïns de Belltall, en el número d’hivern de 2001, ja feia esment de les cabanes de volta del municipi. Després afegeix que el gener de 2002, quan s’acabava d’iniciar la recerca i documentació, ja es va editar un pòster recollint les 5 primeres estudiades.

A continuació, es detallen 30 cabanes. Amb la seva fitxa corresponent i diverses fotografies (vista general, detalls…).    

Per aconseguir-lo dirigiu-vos a la “Revista Pedra Seca”:

http://www.edatmitjana.cat/web/revista-pedra-seca/

També al telèfon 93 352 12 75 o al mòbil 620 023 826.

.