49 – Textos sobre els BCIL, BCIN, les Zones d’Interès Etnològic (ZIE), Patrimoni UNESCO…

A l’apartat “Textos Pedra Seca” d’aquest web hem afegit una sèrie de textos dels últims temps que expliquen els diferents graus de catalogació de les construccions de pedra seca i la seva inclusió en les dites “Zones d’Interès Etnològic”.

També la crònica i el catàleg en línia de l’exposició “Construint el territori. Arquitectura tradicional i paisatge a Catalunya” (2018) que va produir la Direcció General de cultura Popular i Associacionisme Cultural.

Són:

“La declaració de bé cultural d’interès nacional en la categoria de zona d’interès etnològic de cinc barraques de Mont-roig del Camp. El reconeixement del patrimoni en pedra seca com a integrant del nostre patrimoni cultural” d’Esther Bargalló, Martí Rom i Roger Costa. “Revista d’Etnologia de Catalunya” núm. 41 (març 2016). Accedir a:

https://www.raco.cat/index.php/RevistaEtnologia/article/view/306747

“Les zones d’interès etnològic, una aposta pel patrimoni etnològic” de Roger Costa. “Plecs d’Història Local” núm. 171 (novembre 2018)

“La  pedra  seca  a  Catalunya després del reconeixement  de la UNESCO” de Roger Costa. “Revista d’Etnologia de Catalunya” núm. 44 (desembre 2019). Accedir a:

https://www.raco.cat/index.php/RevistaEtnologia/article/view/370137

“Crònica de  l’Exposició Construint el territori. Arquitectura tradicional i paisatge a Catalunya” de Xavier Busquets Masuet. “Revista d’Etnologia de Catalunya” núm. 44 (desembre 2019). Accedir a:

https://www.raco.cat/index.php/RevistaEtnologia/article/view/370899

Catàleg en línia de l’exposició “Construint el territori. Arquitectura tradicional i paisatge a Catalunya” (2018):

https://cultura.gencat.cat/web/.content/cultura_popular/07_publicacions/edicions_singulars/documents/SD_Construint_territori.pdf

.