185 – Restauració d’una barraca a l’Alt Penedès

El Grup de Pedra seca del Centre  Excursionista del Penèdes ha fet la reparació de la barraca de Sapera  al Municipi de Pontons ( Alt Penedès).

Els treballs han consistit en el desbrossament i neteja de l’entorn, reconstrucció dels laterals de la barraca i aixecar la part del darrera .

La llinda de la porta que estava caiguda s’ha tingut que aixecar perquè amenaçava fer caure el frontal. També s’ha arreglat el sostre i plantat lliris. Envio fotos de la barraca abans, durant i després de la reparació.

.

.

.

.

.

.

.