13- Visita a l’École Professionnelle de la Pierre Sèche de l’Espinàs

Els passats dies 7 i 8 d’octubre de 2019 vam realitzar visita a l’escola de Artisans Bâtisseurs en Pierres Sèches a l’Espinàs dins del Parc Nacional de Cévennes (França), organitzat per ADRINOC (Associació Desenvolupament Rural Integral Nord Oriental de Catalunya). En representació de l’Associació per la Pedra Seca i l’Arquitectura Tradicional (APSAT) hi van participar Josep M. Fortià i Carles Blasco.

Es tracta d’un centre de formació que ha creat un  sistema a nivell estatal per a la qualificació professional dels constructors en pedra seca, des de l’any 2010 tenen reconeguda la qualificació de un primer nivell bàsic de “Ouvrier Professionnel en pierre sèche” (Manobre professional de la pedra seca) i el 2014 es va reconèixer un segon nivell “Compagnon professionnel en pierre sèche” (Artesà professional de pedra seca).

També es dediquen a la recerca i difusió de l’ofici de constructor. Han col·laborat amb la realització d’assajos estructurals amb les Escoles d’Enginyeria Civil de França.

Ens van acollir a les seves instal·lacions i ens van guiar i mostrar el seu procés d’ensenyament, instal·lacions i laboratoris de probes al aire lliure tant en assajos estructurals com en experiències artístiques i restauracions de construccions locals com molins, basses i altres.

Carles Blasco

Enllaços:

http://www.pierreseche.fr/abps/

http://www.moulinbonijol.fr/

http://www.pierreseche.fr/abps/wp-content/uploads/Pierre-s%C3%A8che-contemporain-%C3%A0-Cortes.pdf

.