127 – La maleta pedagògica “Els valors patrimonials dels forns d’oli de ginebre de Riba-roja d’Ebre”

La maleta pedagògica “Els valors patrimonials dels forns d’oli de ginebre de Riba-roja d’Ebre” és un material pedagògic constituït per tres dossiers i altres recursos, destinat a adquirir coneixements i eines per interpretar aquest bé cultural vinculant-lo amb les formes d’entendre el paisatge i l’entorn. Dirigit als alumnes del cicle superior de primària, es tracta d’un procés d’aprenentatge que s’inicia amb activitats a l’aula, se segueix amb una visita als forns i es conclou de nou a l’aula per consolidar-ne els coneixements i l’experiència.

A través dels diferents àmbits i àrees de coneixement (lingüístic, matemàtic, de coneixement del medi, artístic, d’educació física i d’educació en valors), el projecte educatiu es concep des del treball de les competències bàsiques que estableix el currículum del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, emmarcat en el Decret 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària. A partir d’una metodologia activa i participativa, es plantegen activitats basades en  problemes, projectes, jocs i aprenentatge col·laboratiu.

De manera transversal, la proposta aposta per una conceptualització en vistes a contribuir a la formació d’infants responsables i compromesos amb el seu entorn patrimonial.

Vegeu:

.

Aquesta maleta pedagògica es fruit del treball durant 2 anys de la Ingrid Bertomeu i la Maite Hernández, de ÌNCLITA CULTURA, amb ajut del IRMU han pogut desenvolupar i materialitzar els continguts de la mateixa, amb les il.lustracions de Aurora Portillo Calvo.

.

.

.

.