10 – El Museu de Camins (Vall de Siarb, Pallars Sobirà)

El Museu de Camins està recuperant la xarxa de camins antics de la Vall de Siarb creant un espai de descoberta on, mitjançant el senderisme, s’articula i es connecta el patrimoni cultural i natural d’aquest entorn. En aquest espai obert i a l’aire lliure es mostrarà com era la xarxa de camins antics existent i s’explicaran les tècniques que s’utilitzaven per construir-los i els usos que tenien; una xarxa de camins que, com a eix vertebrador de la vida tradicional, ens servirà per explicar la vida antiga als Pirineus i ens donarà accés als elements culturals i naturals de la vall.

El Museu de Camins és un projecte viu i participatiu i l’estem construint entre tots mitjançant, en gran part, als camps de treball i jornades de treball que s’organitzen de l’abril a l’octubre. Per tal de dinamitzar i difondre el projecte necessitem de la participació de moltes altres persones i col·lectius: per donar idees, realitzar formacions, organitzar activitats o participar en els camps de treball. 

Addenda

S’han adreçat a l’APSAT per demanar la possible col·laboració, en relació a la pedra seca, d’alguna de les entitats  o persones de la nostra associació.  

Contacte:

museudecamins@gmail.com